Niste prijavljeni

2. Korisni.ki profil

Dragi posjetitelju, Dobrodo.li na Wiener Choriphäen Forum. Ukoliko je ovo Va.a prva posjeta molimo vas pro.itajte Pomo.. U pomo.i je obja.njeno kako ovaj forum radi. Morate biti registrirani kako bi vidjeli sve teme i sve forume. Molimo vas da se registrirate ili da ovdje pro.itate kako se registrirati. Ukoliko ste ve. registrirani molimo ulogirajte se ovdje.

2. Korisni.ki profil

Da koristite sve opcije morate biti registrovani.

2.1. Registracija i logiranje

Ako .elite da kreirate va. ra.un na ovjoj stranici, idite na Registrujte se link u meniju. Nakon prihvatanja terms and conditions, mora.ete da upi.ete neke li.ne informacije: Korisni.ko ime .ifru E-mail adresu Sva ta polja trebaju da budu...

2.2. Li.ne informacije

Mo.ete upisati li.ne informacije, koje .e ostali korisnici mo.i vidjeti, pod Izmjeni profil. Pod Izmjeni ra.un mo.ete izmjeniti prava: Korisni.ko ime koje je potrebno da se logujete. .ifra koja je tako.e potrebna da se logujete. Email adresu ako...

2.3. Postavke

Pod Profil urediti » Einstellungen mo.ete razli.ite opcije odabrati, kako bi kori.tenje ove stranice prilagodili .to vi.e svojim potrebama. Pored op.ih postavki - kao odabir vremenske zone - mo.ete prona.i postavke privatnosti, komunikacije...

2.4. Avatar

Avatar je slika korisnika. Mo.e biti fotografija ili neka sli.ica.Ostali korisnici .e vas brzo prepoznati po avataru. Pod Izmjeni profil » Avatar mo.ete izabrati li.nu sliku. Mo.ete selektovati avatar sa slike, ako je administrator dopustijo....

2.5. Korisni.ki rankovi

Korisnicu su ozna.eni po "korisni.ki rankovi". Korisnici su markirani rank slikom. Pod Izmjeni profil mo.ete selektovati va. rank. Tako.e, mo.ete imati i invidualni rank. Korisnici dobijaju poene za aktivnost. Mo.ete dobiti poene...

2.6. Prijatelji i ignore lista

Mo.ete dodati prijatelje na svoju stranicu i tako odr.avati kontakte. Postoje dva na.ina da odradite to: Pod Izmjeni profil » Manand.ment » Prijatelji mo.ete upisati korisni.ko ime da ga dodate. Mo.ete odbaciti prijateljsvo ili...